O systemie NCTS
Operacje wspierane przez NCTS
Obowiązek zgłoszeń do NCTS
Funkcjonowanie systemu NCTS
Komunikaty w NCTS
Żródła informacji o NCTS
Słownik terminów związanych z systemem NCTS
Oprogramowanie dla NCTS

 

 

   


System NCTS wspiera obsługę tranzytu w sprawach takich, jak:

  • otwarcie operacji tranzytu i nadanie numeru MRN;
  • zwolnienie towarów do tranzytu;
  • przekraczanie granicy w urzędzie tranzytowym - deklarowany urząd tranzytowy będzie dysponował informacjami o tranzycie już w momencie przedstawienia towarów na granicy dzięki przypisaniu sprawom numerów MRN i przekazywaniu komunikatów między urzędami;
  • zakończenie operacji tranzytowej w urzędzie przeznaczenia - w deklarowanym urzędzie przeznaczenia informacje o tranzycie są dostępne zanim towary zostaną przedstawione w tym urzędzie;
  • zwolnienie zabezpieczenia w urzędzie wyjścia po zakończeniu operacji tranzytowej - urząd wyjścia będzie informowany za pośrednictwem systemu o wynikach kontroli i zamknięciu operacji tranzytu. Informacje te zostaną także zakomunikowane za pośrednictwem systemu NCTS podmiotowi przeprowadzającemu operację tranzytu;
  • automatyczne kontynuowanie operacji - podmiot prowadzący operację tranzytu korzysta z tzw. timerów, co oznacza, że w przypadku, gdy po czasie uzgodnionym z administracją celną nie nastąpi działanie ze strony urzędu, proces jest konturowany automatycznie.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona przygotowana przez
Studio Oprogramowania FRAKTAL
Nota prawna