O systemie NCTS
Operacje wspierane przez NCTS
Obowiązek zgłoszeń do NCTS
Funkcjonowanie systemu NCTS
Komunikaty w NCTS
Żródła informacji o NCTS
Słownik terminów związanych z systemem NCTS
Oprogramowanie dla NCTS

 

 

   


Od podmiotu do urzędu

 • IE15 - zgłoszenie deklaracji celnej
 • IE14 - wniosek o unieważnienie zgłoszenia
 • IE54 - Wniosek o zwolnienie do tranzytu
 • IE07 - Zawiadomienie o przybyciu towaru do upoważnionego odbiorcy
 • IE44 - Uwagi rozładunkowe

Z urzędu do podmiotu

 • IE16 - Odrzucenie zgłoszenia
 • IE28 - Nadanie numeru ewidencyjnego
 • IE29 - Zwolnienie do operacji tranzytowej
 • IE60 - Zawiadomienie o decyzji kontroli w miejscu wyjścia
 • IE09 - Decyzja o unieważnieniu zgłoszenia
 • IE51 - Odmowa zwolnienia do tranzytu
 • IE08 - Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru
 • IE25 - Zawiadomienie o zwolnieniu towaru z tranzytu
 • IE43 - Pozwolenie na rozładunek
 • IE62 - Odrzucenie wniosku o zwolnienie towaru do tranzytu
 • IE58 - Odrzucenie uwag rozładunkowych
 • IE917 - Odrzucenie dokumentu
 • IE928 - Informacja przesyłana do zgłaszającego z systemu NCTS o potwierdzeniu złożenia zgłoszenia (potwierdzenie pozytywnej walidacji) przesłanego w formie komunikatu IE15

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona przygotowana przez
Studio Oprogramowania FRAKTAL
Nota prawna