O systemie NCTS
Operacje wspierane przez NCTS
Obowiązek zgłoszeń do NCTS
Funkcjonowanie systemu NCTS
Komunikaty w NCTS
Żródła informacji o NCTS
Słownik terminów związanych z systemem NCTS
Oprogramowanie dla NCTS

 

 

   


Obowiązek zgłaszania operacji tranzytowych do systemu NCTS mają podmioty (nadawcy i odbiorcy), które korzystają z procedury uproszczonej przy otwieraniu i kończeniu procedury WPT. Obowiązek ten rozpocznie się z dniem 1 maja 2004 r.
Z systemu NCTS będą mogły korzystać wszystkie podmioty gospodarcze, którzy prowadzą operacje tranzytu aktualnie przyjmowane na dokumencie SAD i spełniają odpowiednie warunki techniczne, tj. korzystają z oprogramowania umożliwiającego komunikację z interfejsem celnym.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona przygotowana przez
Studio Oprogramowania FRAKTAL
Nota prawna