O systemie NCTS
Operacje wspierane przez NCTS
Obowiązek zgłoszeń do NCTS
Funkcjonowanie systemu NCTS
Komunikaty w NCTS
Żródła informacji o NCTS
Słownik terminów związanych z systemem NCTS
Oprogramowanie dla NCTS

 

 

   


NCTS (New Computerised Transit System) to system informatyczny obsługujący wspólnotową procedurę tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz wspólną procedurę tranzytową WPT. System ma obejmować komputeryzację wspólnej procedury tranzytowej przede wszystkim w transporcie drogowym. Wyłączone mają być z niego tranzyty w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym oraz procedury tranzytowe prowadzone na podstawie Konwencji TIR i Konwencji ATA. Przewozy tranzytowe morskie i lotnicze dokonywane na podstawie dokumentu SAD są również objęte systemem NCTS.

Decyzja o wdrożeniu systemu NCTS została podjęta przez kraje uczestniczące w konwencji WPT w 1994 roku. System działa w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych w EFTA, które przyjęły konwencję o WPT. Pierwsze wdrożenia systemu NCTS zostały przeprowadzone w 2000 roku, wdrożenia są prowadzone etapami. Kraje wprowadzające NCTS wdrażają go w różnym tempie - w niektórych krajach, takich jak Hiszpania system został wdrożony we wszystkich urzędach celnych, w innych połowicznie lub działa zaledwie w kilku placówkach służb celnych. Lista urzędów celnych (Customs Office List), w których działa system NCTS publikowana jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej - http://europa.eu.int. Do czasu pełnego wdrożenia systemu NCTS funkcjonować będą procedury przejściowe.

Polska zacznie uczestniczyć w NCTS od 1 maja 2004 r. Od tej daty podmioty zobowiązane będą musiały przekazywać komunikaty o operacjach tranzytowych do systemu NCTS.

Celem wprowadzenia systemu NCTS jest pełne skomputeryzowanie obsługi tych procedur, tak aby informacje o tranzycie były przechowywane, przekazywane i przetwarzane w ramach systemu informatycznego - od momentu złożenia zgłoszenia celnego do zamknięcia procedury tranzytowej. Każda operacja tranzytowa ma nadawany numer MRN (Movement Reference Number) i w ramach systemu jest identyfikowana właśnie po tym numerze.

NCTS obsługuje operacje tranzytu w zwykłej procedurze oraz w procedurach uproszczonych. W ramach systemu urzędy celne na obszarze międzynarodowym na bieżąco wymieniają informacje o operacjach tranzytowych. Komunikaty elektroniczne są wymieniane między urzędami międzynarodowymi, krajowymi oraz podmiotami zgłaszającymi operacje tranzytowe do systemu NCTS.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona przygotowana przez
Studio Oprogramowania FRAKTAL
Nota prawna